Chia sẻ lên:
Giấy Bãi Bằng

Giấy Bãi Bằng

Giá sản phẩm:
43000

Mô tả chi tiết

- Giấy Bãi Bằng 
- Kích thước: A4 (210cm x 297cm) 
- Định lượng: 60gms, nền giấy trắng
- Độ trắng: 90
- Chức năng: sử dụng cùng các dòng máy in hay máy photocopy
- Nsx: Bãi Bằng, Việt Nam
- Đơn vị tính: Ream

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Giấy Bãi Bằng
Giấy Bãi Bằng
Giấy Bãi Bằng
Giấy Bãi Bằng